<<
>>

MAY GIEO HAT GONG

Giá: Xin liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Thông Tin Chi Tiết:

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TỰ ĐỘNG DÔNG DƯƠNG

Chúng tôi luôn đem đến cho bà con nông dân thiết bị hổ trợ cho ngành nông nghiệp.

nhằm mục đính thay thế việt làm thủ công truyền thống trên nương rẫy, đồng ruộng. giảm nhân công.